+48 606 157 676

RODZAJE SZKOLEŃ

REALNA SAMOOBRONA – STREET FIGHT

streZajęcia podczas których uczestnik przekonuje się, jakie techniki samoobrony działają podczas starcia na ulicy. Pozwalają zrozumieć różnice między realistyczną walka, a walką sportową. Pokazują przewagę prostych rozwiązań nad „filmowymi sztuczkami”. Trening w większości opiera się na scenariuszach. Podstawowym elementem jest działanie pod wpływem emocji, w stresie.

 

SAMOOBRONA DLA KOBIET

kobZajęcia podczas których kobiety, uznawane zazwyczaj za „płeć słabszą”, przekonują się o posiadanej sile. Poznają swoje słabe i mocne strony. Uczą się wykorzystywać własne atuty podczas konfrontacji na ulicy. Uświadamiają sobie, że mogą się bronić, zamiast być bierną ofiarą przemocy. Ważnym elementem szkolenia są zagadnienia psychologiczne samoobrony.

 

SAMOOBRONA DLA SENIORÓW

seniZajęcia z Bezpieczeństwa Osobistego, podczas których uczestnicy poznają metody rozpoznawania zagrożeń oraz ich unikania. Uczą się najprostszych technik samoobrony, których mogą użyć pomimo ograniczeń wynikających z wieku.

 

SAMOOBRONA DLA MŁODZIEŻY

mloPodstawowym elementem zajęć jest uświadomienie uczestnikom, że kontakt fizyczny to rozwiązanie ostateczne. Kursanci uczą się przede wszystkim metod rozwiązywania konfliktów w dyplomatyczny sposób. Techniki samoobrony, których uczy się młodzież są nieinwazyjne i bezpieczne.

 

SZKOLENIA INTEGRACYJNE DLA FIRM

integInnowacyjna forma integracji. Uczestnicy, w trakcie świetnej zabawy, uczą się prostych zasad samoobrony. Jednocześnie, dzięki specyfice zajęć, poznają słabości oraz mocne strony swoje jak i współpracowników. Taki rodzaj szkolenia znakomicie przekłada się na późniejsze relacje w pracy. Wzmacnia zaufanie oraz pomaga budować zespół.